Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ședințe ale consiliului local

Organizarea ședințelor Consiliului Local

Consiliul Local Dumitrești se întrunește în ședințe ordinare, lunar, la convocarea primarului. Legislativul local se poate întruni și în ședințe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puțin a unei treimi din numărul membrilor consiliului.

Convocarea Consiliului Local se poate face în scris sau telefonic, prin intermediul secretarului unității administrativ – teritoriale, cu cel puțin 5 zile înaintea ședințelor ordinare sau cu cel puțin 3 zile înaintea ședințelor extraordinare, care va cuprinde data, ora, locul desfășurării și ordinea de zi a ședinței.

În caz de forță majoră și de maximă urgență pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei în alte situații stabilite de Regulamentul de organizare și funcționare al CL, convocarea Consiliului Local se poate face de îndată.

Sari la conținut