Rezultatul selecţiei dosarului de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarul public de execuţie care îndeplinește condiţiile de promovare, din cadrul Compartimentului Achizitii publice și urbanism

Rezultatul selecţiei dosarului

Categorii: Anunțuri

Sari la conținut